Glasklockan

“Glasklockan”

Ett tänkvärt, burleskt och muskaliskt lustspel av Roland Janson.

"Kunskap är makt. Kunskap är till för alla."


Glasklockan skildrar en kamp om tiden där den vanliga människan ständigt jagas för att hinna med att prestera och konsumera. I maktens boning är allt som det alltid har varit, där står tiden väldigt stilla. Hur får man en sådan klocka att börja ticka?


I pjäsen varvades eftertänksamt allvar med ren humor och galenskap. Vi hoppas att ni tog er tid att beskåda detta spektakel.


Här följer en del frågeställningar som togs upp i pjäsen.

Hur viktigt är det att...


läsa böcker och sagor?

använda sin kunskap på rätt sätt?

ta makten över sitt liv?

få bestämma själva hur vi ska se ut, vara eller tycka?

inte falla för ytligt massmediapladder?

fundera på hur man använder sin tid?

ta sig tid att tänka i lugn och ro?

politikerna talar så att vi förstår vad de säger och att de tar in vad vi har att säga?

värna om demokratin?

stå emot alla komersiella knep?

hålla tio Guds bud och bygga livet på moralens byggstenar?

ge ungdomar kunskap och utrymme för att vara med i samhällsdebatten?

alltid behålla barnet inom sig själv?

att gå sin egen väg?


Ett svar på den frågan är alls icke givet.

Låt oss alla av livslust gardera. med tankar som pekar på kärnan i livet.

Mvh. Dan hellborg