Kultur för en hundralapp

"Kultur för en hundralapp"

"Kultur för en hundralapp"

... är samlingsnamnet för våra evenemang, där vi bjuder på teater och musik till priset av en hundralapp.

För ytterligare några tior ges det möjlighet till gemenskap över en kopp kaffe.


Billig entré, men underhållning av

hög kvalité!

Det är vårt motto.

Kultur för en hundralapp är ett samarrangemang: Åforsteatern, Åfors FH och ABF.